nabídka služeb

Basketbal je širokospektrální paleta činností, které do sebe vzájemně zapadají jako dílky v puzzle a pokud se dělají správným způsobem, tak výsledkem může být velmi zajímavý celek. Nabídka služeb vychází právě z takové palety, kdy kouč PB nabízí svoje know how díky bohatým zkušenostem z 15-leté praxe hráče, ale především z 20-leté praxe kouče, nejen českého elitního basketbalu, ale především elitního basketbalu mezinárodního.

pro hráče :

individuální rozvoj hráčů všech věkových kategorií v oblastech :

basketbalové dovednosti a schopnosti…

specifické basketbalové kondice…

znalostí o hře, rozvoje herního myšlení, řešení herních situací atd…

mentálního, emočního rozvoje ……

profesionálního statusu hráče – pracovní etiketa, péče o své tělo, prevence, správné návyky…..

kariérního rozhodnutí, studia….

on-line celoroční individuální tréninkové plány cílené na zlepšení slabých stránek hráče

online individuální tréninkové kondiční plány v mimo sezonním období

pro kluby:

poradenství, konzultace, analýzy, návrhy řešení v rozvoji klubu v oblastech :

filosofie, koncepce, řízení klubu …

herní koncepce klubu, principů hry všech kategorií, návaznost, spolupráce, flexibilita …..

supervize tréninkového procesu/utkání vybraných týmů, analýza + zpětná vazba

analýzy hry jednotlivých hráčů klubu všech věkových kategorií

videokoučing, skauting / rozbor hry soupeře, silné a slabé stránky, návrhy taktických řešení atd..

skauting a identifikace hráčů vhodných do klubové filosofie dle zadaných kritérií, jejich rozbor, charakteristika

ukázkové tréninky pro jednotlivé týmy v závislosti na věkovou kategorii

individuální skills tréninky pro perimetrové hráče

individuální skills tréninky pro podkošové hráče

individuální kondiční basketbalové tréninky

přednášky pro klubové trenéry ( budování týmu, role, chemie, herní koncept, psychologie koučingu apod…)

přednášky pro klubové hráče ( cíle, motivace, profesionální etiketa, sebevědomí, rozvoj ve všech dalších oblastech……)

pro trenéry:

poradenství, konzultace, analýzy, návrhy řešení individuálního rozvoje trenérů v oblastech:

budování týmu, rekrutování hráčů, struktura a koncepce hry, struktura a koncepce tréninkových jednotek atd…

supervize během tréninků / utkání – rozbor, konzultace

skauting, videokoučing, tvorba taktického plánu – návrhy řešení

koučing – projev, reakce na hru, soupeře, rozhodčí, psychologie vedení utkání

rozvoj hráčů v jednotlivých aspektech hry, učební proces, komunikace s hráči

forma spolupráce:

forma on-line / konzultace a poradenství prostřednictvím mailů, hovorů, video hovorů, chatů

forma osobní / schůzky, osobní přítomnost na tréninkových jednotkách, utkáních