nabídka služeb

Basketbal je širokospektrální paleta činností, které do sebe vzájemně zapadají jako dílky v puzzle a pokud se dělají správným způsobem, tak výsledkem může být velmi zajímavý celek. Moje nabídka služeb vychází právě z takové palety, kdy nabízím svoje know how díky bohatým zkušenostem z 16-leté praxe hráče, ale především z 21-leté praxe kouče, nejen českého elitního basketbalu, ale především elitního basketbalu mezinárodního.

1/ PRO HRÁČE či jejich rodiče :

A/ PORADENSTVÍ, KONZULTACE, MENTORING, OSOBNÍ KOUČINK, ODBORNÉ POSUDKY v procesu individuálního rozvoje hráčů všech věkových kategorií v oblastech :

individuálních basketbalových dovedností a schopností…

znalostí o hře, rozvoje herního myšlení a inteligence, řešení herních situací, atd…

mentálního, emočního rozvoje ….

profesionálního statusu hráče – pracovní etiketa, péče o své tělo, prevence, správné návyky, příprava na utkání …

analýza slabých a silných stránek hráče, pomoc při odstraňování špatných návyků

analýza a rozbor výkonů hráče v utkáních/ zpětná vazba formou odborného posudku

hráčův status v týmu, jeho role …

pomoc při řešení jakýchkoliv problémů – vztahové v týmu, herní, mentální apod…

škola versus basketbal, kariérní rozhodnutí, studium …

B/ INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

Možnost individuálních tréninků zaměřených na hráčův rozvoj dle dohody a potřeb zejména v mimosezónním období

vytvoření on-line celoročního individuálního tréninkového plánu na rozvoj a zlepšení slabých stránek hráče

online individuální tréninkové kondiční plány v mimo sezonním období

2/ PRO KLUBY :

PORADENSTVÍ, KONZULTACE, ODBORNÉ POSUDKY v procesu budování a rozvoji efektivní organizace/klubu v oblastech :

filosofie klubu, sportovní koncepce klubu, identita a principy hry všech kategorií, metodika tréninkového procesu…

supervize tréninkového procesu/ analýza + zpětná vazba

supervize vybraného utkání/ analýza + zpětná vazba

analýza hry jednotlivých hráčů klubu všech věkových kategorií + zpětná vazba

videokoučing, skauting / rozbor hry soupeře, silné a slabé stránky, návrhy taktických řešení atd..

skauting a identifikace hráčů vhodných do klubové filosofie dle zadaných kritérií, jejich analýza, charakteristika

ukázkové tréninky pro jednotlivé týmy v závislosti na věkovou kategorii

individuální skills tréninky pro perimetrové hráče

individuální skills tréninky pro podkošové hráče

individuální kondiční basketbalové tréninky

přednášky pro klubové trenéry ( budování týmu, role, chemie, herní koncept, psychologie koučingu apod…)

přednášky pro klubové hráče ( cíle, motivace, profesionální etiketa, sebevědomí, rozvoj ve všech dalších oblastech……)

3/ PRO TRENÉRY :

PORADENSTVÍ, KONZULTACE, MENTORING, OSOBNÍ KOUČINK v procesu individuálního rozvoje trenérů v oblastech:

budování týmu, rekrutování hráčů, struktura a koncepce hry, struktura a koncepce tréninkových jednotek, metodika atd…

budování a řízení realizačního týmu, vzájemná komunikace a spolupráce, rozdělení rolí, kompetence atd…

supervize během tréninků / utkání analýza + zpětná vazba

skauting, videokoučing, tvorba taktického plánu – návrhy řešení

koučing – vedení utkání, reakce na vlastní hru, hru soupeře, komunikace s rozhodčími, psychologie vedení utkání atd…

rozvoj hráčů v jednotlivých aspektech hry, učební proces, komunikace s hráči…

4/ PRO MANAŽERY:

PORADENSTVÍ, KONZULTACE, MENTORING, OSOBNÍ KOUČINK v procesu individuálního rozvoje manažerů v oblastech:

budování a rozvoj efektivní organizace

principy řízení klubu, výběr a angažování správných spolupracovníků, lidské zdroje, mezilidské vztahy, role v týmu atd…

motivace, vize, cíle – jejich naplnění…

problémy / analýza, řešení, odstranění

individuální rozvoj osobnosti manažera / schopnosti a dovednosti pro tuto pozici, pomoc pro zvýšení kvality ve všech aspektech této práce …

jednání s partnery, sponzory…

forma spolupráce:

forma on-line / konzultace a poradenství prostřednictvím mailů, hovorů, video hovorů, chatů

forma osobní / schůzky, osobní přítomnost na tréninkových jednotkách, utkáních